O ČETVEROSTRUKOM KORIJENU NAČELA DOVOLJNOG RAZLOGA

O ČETVEROSTRUKOM KORIJENU NAČELA DOVOLJNOG RAZLOGA

Arthur Schopenhauer

Biblioteka: HERMES
ISBN: 9789533110431
Prijevod: Mladen Udiljak
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 184
Vrsta uveza: Meki
Format: 14x20
Cijena
112.26 kn14,90 EUR
NARUČI KNJIGU
 

Elementarno-filozofska rasprava „O četverostrukom korijenu načela dovoljnog razloga“ napisna je 1813. kao Schopenhauerova doktorska dizertacija i pretvara se u podlogu cijelog njegovog sustava. Istražuje ono što su mnogi filozofi prepoznali kao prirođenu sklonost pretpostavljanja da je univerzum potpuno shvatljiv, da je stvarno ono što je racionalno.

Svijetom predodžaba vladaju zakoni uzročnosti. U osnovi je načelo razloga koje mu da je osobinu stvarnosti. Načelo dovoljnog razloga pojavljuje se kao zakon kauzalnosti, a kao takvog ga Schopenhauer naziva načelom dovoljnog razloga postojanja.