Prodajno mjesto br.1

CID-NOVA d.o.o.
Telefon/Fax: 01 3096 870
Mob: 098 799 681
Adresa: Nova cesta 120, 10 000 Zagreb 
E-mail: info@cid-nova.hr
Kontakt osoba: Ana Luketina

Prodajno mjesto br.2

CID-NOVA d.o.o.
Telefon/Fax: 01 3096 870
Mob: 098 799 681
Adresa: Nova cesta 120, 10 000 Zagreb 
E-mail: info@cid-nova.hr
Kontakt osoba: Ana Luketina